Christian Laes. Full Professor of Ancient History (gewoon hoogleraar, ordinarius) aan de University of Manchester (UK), tevens verbonden aan Universiteit Antwerpen.

Welkom op mijn website!               

Als classicus en oudhistoricus bestudeer ik de menselijke levensloop in de oudheid: geboorte, kindertijd, jeugd, huwelijk en seksualiteit, familieleven, de oude dag, handicaps en beperkingen. Wellicht is dit onderzoeksveld vooral een excuus om mijn niet-aflatende interesse voor mensen en vreemde culturen te bevredigen.

De studie van mentaliteitsgeschiedenis verplicht me overigens een heel diverse reeks bronnen te gebruiken: vooral Griekse en Latijnse schrijvers, opschriften en papyri — in zekere mate ook antropologie, iconografie, munten en archeologie. Dit alles boeit me mateloos, want bezig zijn met ta(a)l(en) en teksten is een van mijn grote hobby’s.
Mijn onderwerpen brengen me van de vroege Griekse oudheid tot de late oudheid en de Byzantijnse periode, ongemeen boeiend tijdvakken die rijk gedocumenteerd zijn door vaak minder bekende teksten. Recent verscheen een editie met uitgebreide inleiding, commentaar en vertaling van de opschriften van Grumentum in het antieke Lucania.

Met mijn onderzoek en publicaties bouwde ik een stevige internationale reputatie uit. Maar ik vergat het ‘veldwerk’ nooit, en werk graag voor een breder publiek: in publicaties, en via lezingen voor scholen, verenigingen of nascholingen.

Ruim 25 jaar spreek en schrijf ik Latijn. Ik ben een enthousiast beoefenaar van dit ‘Levend’ Latijn en momenteel vice-president van de Academia Latinitati Fovendae. Mijn interesse voor Neolatijn bracht me bij literatuur en cultuurgeschiedenis, van de zeventiende eeuw tot op de dag van vandaag. Als Latinist en cultuurhistoricus vind je in zowat elke cultuurperiode je gading.

Onderwijs ligt me na aan het hart. Ik werk en publiceer over didactiek van het oudetalenonderwijs, zowel in een Vlaamse als in een internationale context. Sinds 2019 ben ik president van Euroclassica. Door opiniestukken en media-optredens probeer ik mijn standpunten met een groter publiek te delen.