over Christian Laes

Geboren in 1973 woon ik al bijna mijn hele leven in Kapellen, nabij Antwerpen – sinds 2018 ook deels in Altrincham, nabij Manchester.

Lagere school in de Broederschool St. Jozef, Kapellen (1979-1985). Secundaire studies, Latijn-Griekse humaniora, aan het Sint-Michielscollege te Brasschaat (1985-1991). Kandidaturen klassieke filologie aan de toenmalige UFSIA (Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius, Antwerpen, 1991-1993), licenties aan de KULeuven (1993-1995). Ik werd leraar klassieke talen: eerst aan het Regina-Pacis instituut (Hove) van 1995 tot 1998, dan aan het Sint-Michielscollege Brasschaat (1998-2011). Het doctoraat in de taal-en letterkunde, Grieks en Latijn, behaalde ik op 6 oktober 2004, na een doctoraatsbeurs bij het FWO in het academiejaar 2003-2004.

Mijn eerste academische aanstelling was die als deeltijds professor voor Geschiedenis van de oudheid aan de Universiteit Antwerpen in 2007. Van 2008-2014 was ik tevens professor voor Latijnse taal- en letterkunde en geschiedenis van de oudheid aan de Vrije Universiteit Brussel – tot de faculteit Letteren en Wijsbegeerte besliste het volledige Latijnse curriculum te schrappen.
Per 1 november 2018 werd ik Professor of Ancient History aan de University of Manchester.

Ik was gastprofessor aan verschillende Europese en Amerikaanse universiteiten: Coimbra, Hamilton (Colgate), Leuven, Oslo, Nicosia (Open University), Tampere en Vilnius. Sinds juni 2013 kreeg ik de titel van Adjunct Professor (Docent) in de geschiedenis van de oudheid aan de universiteit van Tampere (Finland). Van 1 augustus 2014 tot 1 augustus 2016 was ik Senior Research Fellow bij het Institute for Advanced Social Research aan dezelfde universiteit. Vanaf oktober 2016 werd ik gasthoogleraar aan het Pontificium Institutum Altioris Latinitatis (Pauselijke Salesiaanse Universiteit, Rome). In 2016-2017 was ik inspecteur voor klassieke talen bij het Vlaamse Ministerie van Onderwijs. In 2017-2018 was ik gasthoogleraar aan de universiteit van Fribourg, in het kader van het project Locus Ludi.